Archive for the ‘schite de predici tematice’ Category

Depresia

Posted: 23 Octombrie 2010 in schite de predici, schite de predici tematice

Depresia lui Avraam Gen 15

Rezultată în urma mai multor încercări nereuşite.

Răspunsul Domnului:

-să gândească positiv, să privească la stele

– la făcut conştient de puterea Lui

– încurajare

– a arătat cum pe parcursul vieţii i-a purtat de grijă v.7

– implicare v.8

Dumnezeu lucrează după nevoile oamenilor.

Depresia lui Ilie 1Regi 19

După o biruinţă

O aameninţare

Neîncredere în sine

Izolare

Răspunsul Domnului

Tratament pentru trup (mâncare)

A răspuns după nevoia lui v 13

Implicare în lucrare v. 15

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Reclame

Cum este Dumnezeu?

Posted: 6 Octombrie 2010 in schite de predici tematice

Să admiţi că există Dumnezeu este un lucru şi să-L recunoşti pe El în sens general ca pe Dumnezeul care ne vorbeşte prin creaţie şi prin paginile Bibliei, este altceva. Dar avem nevoie să cunoaştem mai mult. Cum este Dumnezeu în realitate?

Biblia ne dă multe răspunsuri clare şi pozitive la această întrebare extraordinar de importantă. Iată câteva dintre ele.

Dumnezeu este personal. Dumnezeu nu este un lucru, o putere sau o influenţă. Felul în care El gândete simte, doreşte şi acţionează arată că este o Fiinţă personală. Dar El nu este  doar cineva acolo sus sau un fel de supraom. „Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic”.[1]

Dumnezeu este o trinitate Exista un singur Dumnezeu adevărat. „Eu Sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu” spune Domnul. Totuşi Dumnezeu S-a revelat pe Sine ca o trinitate – Tatăl, Fiul (Isus Hristos) şi Duhul Sfânt, fiecare Persoană fiind pe deplin, cu adevărat şi în mod egal cu Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre „slava lui Dumnezeu Tatăl”[2] ea ne mai spune despre Cuvântul (Isus Hristos) care era Dumnezeu şi tot ea ne spune că „Domnul este Duhul”[3]. În timp ce este doar un singur Dumnezeu, sunt trei persoane în Dumnezeire.

Dumnezeu este spiritual El nu are dimensiuni fizice. El nu are un trup si nici vreo caracteristică care poate fi definită în termeni de mărime şi formă. „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”[4]. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este invizibil. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu.”[5] De asemenea înseamnă că El nu se limitează la un loc într-un anumit timp, ci este oriunde în orice moment „Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.”[6] Dar foarte diferit de orice altceva, aceasta înseamnă că Dumnezeu este pe deplin conştient de tot ce se întâmplă  peste tot. Aceasta include nu numai tot ce faci şi spui ci şi orice gând care trece prin mintea ta

Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu nu are un început. În cuvintele Bibliei „din veşnicie în veşnicie Tu eşti Dumnezeu”.[7] N-a fost niciodată vreun timp când Dumnezeu să nu existe şi nu va fi niciodată un timp în care El nu va exista. Dumnezeu se descrie pe Sine Însuşi ca „Cel ce este, Cel care era şi Cel care vine”.[8] Şi El rămâne veşnic Acelaşi. „Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb”[9]. Tot ceea ce a fost Dumnezeu vreodată, este şi va rămâne de-a pururi.

Dumnezeu este independent. Orice altă făptură este dependentă de oameni sau lucruri şi, în final de Dumnezeu – dar Dumnezeu este total independent de creaţia Sa. El poate să existe în Sine Însuşi. „El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile”.[10]

Dumnezeu este sfânt. El este „minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă”.[11] Nu se poate compara nimic cu sfinţenia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este sfânt ca Domnul”[12] care este complet fără vină fără greşeală. Biblia spune despre El: „Ochii Tăi Sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!”.[13] Şi acest Dumnezeu sfânt cere sfinţenie de la fiecare dintre noi. Porunca Lui către noi astăzi este: „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt”[14]

Dumnezeu este drept. Biblia spune că „Domnul este un Dumnezeu drept”[15] Dumnezeu nu este numai Creatorul şi Susţinătorul nostru; El este şi Judecătorul nostru, răsplătind şi pedepsind, în timp şi veşnicie cu o judecată care este perfectă, dincolo de orice apel sau dispută.

Dumnezeu este perfect. Cunoştinţa Lui este perfectă. „Nici-o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.”[16] Dumnezeu cunoaşte totul din trecut, prezent şi viitor, inclusiv toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre. Înţelepciunea Lui este perfectă şi cu totul dincolo de puterea noastră de înţelegere.” O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui!”[17]

Dumnezeu este suveran. El este unicul şi supremul conducător al universului şi nimic nu este în afara controlului Său. „ Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.”[18] Pentru Dumnezeu nu există accident sau surpriză. El scrie toată istoria lumii şi ” face toate după sfatul voiei Sale.” Dumnezeu nu are nevoie de sfat sau consfimţământ în tot ce El alege să facă. Nici nu poate să-L oprească nimeni să facă ceea ce Lui îi place: „ nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci”?

Dumnezeu este omnipotent. El este atotputernic. El Însuşi spune: „Eu sînt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?” Aceasta nu înseamnă ca Dumnezeu poate să facă price( El nu poate să mintă, să se schimbe, să facă greşeli, să păcătuiască sau să se nege pe Sine Însuşi) dar El poate să facă orice doreşte, în conformitate cu caracterul Lui.

Aceste sunt doar cateva schiţe sumare ale unor lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit în Biblie privind natura şi caracterul Său. În Biblie sunt şi alte adevăruri despre Dumnezeu deşi sunt multe lucruri despre El pe care nu este posibil să le înţelegem. „El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni făr număr”. În acest sens „ pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge” şi nici o măsură de inteligenţă nu-L poate schimba. Aceasta n-ar trebui să ne surprindă. Daca am puea să-L înţelegem pe Dumnezeu El n-ar fi vrednic de închinăciunea noastră.

 

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 


[1] Ieremia 10.10

 

[2] Filipeni 2.11

[3] 2Corinteni 3.18

[4] Ioan 4.24

[5] Ioan 1.18

[6] Ieremia 23.24

[7] Psalmul 90.2

[8] Apocalipsa 1.8

[9] Maleahi 3.6

[10] Faptele Apostolilor 17.25

[11] Exod 15.11

[12] 1Samuel 2.2

[13] Habacuc 1.13

[14] 1Petru 1.16

[15] Isaia 30.18

[16] Evrei 4.13

[17] Romani 11.33

[18] Psalmul 135.6

Cearta este un schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane

Cauzele certurilor:

1.Ura

“Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.” Proverbs 10:12

2. Mandria

“Prin mândrie se ațâță numai certuri dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.” Proverbe 13:10

3. Mania

“căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, şi stoarcerea mâniei dă certuri.” Proverbs 30:33

4. Intrebarile nebune

2 Timothy 2:23  Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Lăcomia este o dorinţă necumpătată de a strânge bogăţie

1.Lăcomia este o închinare la idoli. „De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.”Coloseni 3.5

2.Cei lacomi rătăcesc de la credinţă „ Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”1Timotei 6.9-10

3.Cei lacomi nu vor fi în cer „nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” 1Corinteni 6.10

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

În DEX bârfa este definită ca vorbire răufăcătoare la adresa unei persoane. Bârfa este vorbirea de rău despre o persoană care nu este de faţă. Despre persoana bârfită se pot spune lucruri adevărate sau neadevărate dar se spun cu scopul de a produce o imagine negativă asupra persoanei bârfită.

Ce spune Scriptura despre bârfă?

  1. Dumnezeu interzice să se bârfească în popor 

Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Lev 19.16

  1. Cel care bârfeşte pe fratele său este mustrat de Dumnezeu.

“Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra, şi îţi voi pune totul sub ochi!” Psalmii 50.20. În nota de subsol de la Noua Traducere Românească a Bibliei (NTR) cleveteşti= bârfeşti

  1. Cel care bârfeşte divulgă secrete

“Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat”. Proverbe 11.13

  1. Bârfa este dulce

“Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor” Proverbe 18.8 Înţeleptul Solomon compară bârfa cu prăjitura, ceea ce este caracteristic prăjiturilor e dulceaţa. Ca să observi dulceaţa bârfei apucă-te să bârfeşti păstorul, liderul de tineret, liderul de închinare şi o să să vezi cât ai de spus despre ei. Dar încearcă să te rogi pentru ei şi o să observi  diferenţa.

Efectele bârfei în relaţii

1 Bârfitorul dezbină prieteni

“Omul stricat stârneşte certuri un bârfitor  dezbină pe cei mai buni prieteni” Prov 16.28 NTR

2.Bârfitorul menţine cearta

“Când nu mai sunt lemne, focul se stinge şi când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleşte” Prov 26.20

3 Bârfitorul produce durere

“Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.” Prov 25. 18 Bârfa este o formă de minciună pentru că atunci când bârfeşti o persoană de cele mai multe ori se spun lucruri neadevărate sau se exagereq       ază cu privire la o faptă de a sa. Atunci când auzi că cutare  a vorbit despre tine că ai înfăptuit diferite păcate fără să aibă dovadă cu siguranţă îţi  produce durere.

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

1.Def. Sentiment de nemulţumire egoistă provocat de succesele, situaţia sau calităţile cuiva; pizma; ciudă

2.Cauze:

A.   – Bunăstarea aproapelui – „Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni”. Ps. 73:3-5 (jind= invidie) iar în NTR „căci invidiam pe cei lăudăroşi când vedeam bunăstarea celor răi. Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte, iar trupul le este plin de grăsime”

B.  -Lipsa dragostei – 1 Cor. 13:4 – „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie.”

C.   -Mândria, cearta – „Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic: ba încă, are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele”1 Tim. 6:3-6 (pizmă= invidie)

3. Efectele invidiei asupra relaţiilor

1.  Cel invidios este lumesc pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? – 1Cor. 3:1-3 (zavistie= invidie)

2.  Cel invidios mai are multe alte fapte rele “Căci acolo unde sunt pizmă şi duh de ceartă, sunt tulburare şi tot felul de fapte rele.  Iacov 3:16. Invidia e ca un geam de la casă, când te uiţi din îndepărtare vezi ca este doar geamul. Iar când te apropii vezi prin sticlă tot ce e în casă. Un om care e invidios să şti ca mai ascunde in interior muulte alte păcate

3.  Invidia distruge relaţii Ex. Cain şi Abel, Gen. 4:4-8, Iosif, Gen. 37

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Mulţumirea nu e o acţiune ci o trăire

1.Nemulţumit de poziţia din Biserică 3Ioan 9-10

Diotref dorea să conducă

Diotref dorea să deţină controlul

2.Nemulţumit de slujba din Biserică 1Tim 1.2

Pavel a fost mulţumit cu slujba de apostol

3.Nemulţumit de fraţii din Biserică Efes 1.16

4. Nemulţumit de venitul financiar. Evr 13.5

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/