Cum este Dumnezeu?

Posted: 6 Octombrie 2010 in schite de predici tematice

Să admiţi că există Dumnezeu este un lucru şi să-L recunoşti pe El în sens general ca pe Dumnezeul care ne vorbeşte prin creaţie şi prin paginile Bibliei, este altceva. Dar avem nevoie să cunoaştem mai mult. Cum este Dumnezeu în realitate?

Biblia ne dă multe răspunsuri clare şi pozitive la această întrebare extraordinar de importantă. Iată câteva dintre ele.

Dumnezeu este personal. Dumnezeu nu este un lucru, o putere sau o influenţă. Felul în care El gândete simte, doreşte şi acţionează arată că este o Fiinţă personală. Dar El nu este  doar cineva acolo sus sau un fel de supraom. „Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic”.[1]

Dumnezeu este o trinitate Exista un singur Dumnezeu adevărat. „Eu Sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu” spune Domnul. Totuşi Dumnezeu S-a revelat pe Sine ca o trinitate – Tatăl, Fiul (Isus Hristos) şi Duhul Sfânt, fiecare Persoană fiind pe deplin, cu adevărat şi în mod egal cu Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre „slava lui Dumnezeu Tatăl”[2] ea ne mai spune despre Cuvântul (Isus Hristos) care era Dumnezeu şi tot ea ne spune că „Domnul este Duhul”[3]. În timp ce este doar un singur Dumnezeu, sunt trei persoane în Dumnezeire.

Dumnezeu este spiritual El nu are dimensiuni fizice. El nu are un trup si nici vreo caracteristică care poate fi definită în termeni de mărime şi formă. „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”[4]. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este invizibil. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu.”[5] De asemenea înseamnă că El nu se limitează la un loc într-un anumit timp, ci este oriunde în orice moment „Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.”[6] Dar foarte diferit de orice altceva, aceasta înseamnă că Dumnezeu este pe deplin conştient de tot ce se întâmplă  peste tot. Aceasta include nu numai tot ce faci şi spui ci şi orice gând care trece prin mintea ta

Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu nu are un început. În cuvintele Bibliei „din veşnicie în veşnicie Tu eşti Dumnezeu”.[7] N-a fost niciodată vreun timp când Dumnezeu să nu existe şi nu va fi niciodată un timp în care El nu va exista. Dumnezeu se descrie pe Sine Însuşi ca „Cel ce este, Cel care era şi Cel care vine”.[8] Şi El rămâne veşnic Acelaşi. „Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb”[9]. Tot ceea ce a fost Dumnezeu vreodată, este şi va rămâne de-a pururi.

Dumnezeu este independent. Orice altă făptură este dependentă de oameni sau lucruri şi, în final de Dumnezeu – dar Dumnezeu este total independent de creaţia Sa. El poate să existe în Sine Însuşi. „El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile”.[10]

Dumnezeu este sfânt. El este „minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă”.[11] Nu se poate compara nimic cu sfinţenia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este sfânt ca Domnul”[12] care este complet fără vină fără greşeală. Biblia spune despre El: „Ochii Tăi Sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!”.[13] Şi acest Dumnezeu sfânt cere sfinţenie de la fiecare dintre noi. Porunca Lui către noi astăzi este: „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt”[14]

Dumnezeu este drept. Biblia spune că „Domnul este un Dumnezeu drept”[15] Dumnezeu nu este numai Creatorul şi Susţinătorul nostru; El este şi Judecătorul nostru, răsplătind şi pedepsind, în timp şi veşnicie cu o judecată care este perfectă, dincolo de orice apel sau dispută.

Dumnezeu este perfect. Cunoştinţa Lui este perfectă. „Nici-o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.”[16] Dumnezeu cunoaşte totul din trecut, prezent şi viitor, inclusiv toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre. Înţelepciunea Lui este perfectă şi cu totul dincolo de puterea noastră de înţelegere.” O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui!”[17]

Dumnezeu este suveran. El este unicul şi supremul conducător al universului şi nimic nu este în afara controlului Său. „ Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.”[18] Pentru Dumnezeu nu există accident sau surpriză. El scrie toată istoria lumii şi ” face toate după sfatul voiei Sale.” Dumnezeu nu are nevoie de sfat sau consfimţământ în tot ce El alege să facă. Nici nu poate să-L oprească nimeni să facă ceea ce Lui îi place: „ nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci”?

Dumnezeu este omnipotent. El este atotputernic. El Însuşi spune: „Eu sînt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?” Aceasta nu înseamnă ca Dumnezeu poate să facă price( El nu poate să mintă, să se schimbe, să facă greşeli, să păcătuiască sau să se nege pe Sine Însuşi) dar El poate să facă orice doreşte, în conformitate cu caracterul Lui.

Aceste sunt doar cateva schiţe sumare ale unor lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit în Biblie privind natura şi caracterul Său. În Biblie sunt şi alte adevăruri despre Dumnezeu deşi sunt multe lucruri despre El pe care nu este posibil să le înţelegem. „El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni făr număr”. În acest sens „ pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge” şi nici o măsură de inteligenţă nu-L poate schimba. Aceasta n-ar trebui să ne surprindă. Daca am puea să-L înţelegem pe Dumnezeu El n-ar fi vrednic de închinăciunea noastră.

 

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 


[1] Ieremia 10.10

 

[2] Filipeni 2.11

[3] 2Corinteni 3.18

[4] Ioan 4.24

[5] Ioan 1.18

[6] Ieremia 23.24

[7] Psalmul 90.2

[8] Apocalipsa 1.8

[9] Maleahi 3.6

[10] Faptele Apostolilor 17.25

[11] Exod 15.11

[12] 1Samuel 2.2

[13] Habacuc 1.13

[14] 1Petru 1.16

[15] Isaia 30.18

[16] Evrei 4.13

[17] Romani 11.33

[18] Psalmul 135.6

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s