Cum trebuie să slujească un tânăr

Posted: 25 Iunie 2010 in schite de predici, schite de predici expozitive
Etichete:, , ,

Introducere:

Părinţii acasă ne învaţă cum să ne comportăm cu ceilalţi oameni, cum să ne comportăm la şcoală cum să ne comportăm la biserică etc. La grădiniţă şi la şcoală învăţăm să scriem, şi să adunăm etc. La biserică învăţăm cum să ne rugăm, c Tot aşa şi Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă cum să slujim. De aceea vă invit să privim în acest pasaj pentru a învăţa Cum trebuie să slujească un tânăr

  1. 1. Prin a asculta de părinţi v.17-20

David era acasă cu părinţii şi principala lui muncă era să păstorească oile familiei. Într-o zi tatăl său Isai la trimis  la fraţii lui care erau la război cu scopul să ducă mâncare şi să aducă  veşti despre ei. David nu a comentat nimic şi a plecat.  Nu a zis: „Tată e prea mult de mers, sau de ce nu trimiţi pe fraţii mai mari.” Ci David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile în seama unui paznic, şi-a luat lucrurile, şi a plecat, cum îi poruncise Isai v.20. David a slujit lui Dumnezeu prin faptul că el a ascultat de părinţi.

Biblia vorbeşte destul de mult despre ascultarea de părinţi. Din cele 10 porunci o poruncă este specială pentru copii care spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exod 20.12). La adolescenţi am învăţat că a cinsti pe părinţi înseamnă să:

a. Să asculti de părinţi. „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!  Căci ele Sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ din aur la gâtul tău” Proverbe 1.8-9

Prin faptul că ai părinţi implicit tu ai datoria să asculţi de ei.  Subordonarea faţă de părinte  este interpretată ca subordonare faţă de Dumnezeu.  Însă există câteva cazuri  dificile privind relaţia dintre copii şi părinţi.

Neascultarea de părinţi este condamnată grav în Deutronom 21. 18-21 „Dacă un om are un fiu neascultător şi îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl şi mama să-l ia, şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte.  Să spună bătrânilor cetăţii lui: „Iată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru, şi este lacom şi beţiv.” Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre, şi să moară. Astfel să curăţi răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul s-audă şi să se teamă” şi în Romani 1. 30-32 „bîrfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.  Şi, cu toate că ştiu Hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, Sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”

b. Să îngrijească de părinţi. Viaţa este ca o roată, într-o perioadă a vieţii eşti sus iar în alta  jos. Tot aşa se întâmplă şi în relaţia părinte fiu. Când copiii sunt mici îngrijesc părinţii de ei, iar cu trecerea timpului puterea părinţilor scade  şi au nevoie ca să fie îngrijiţi de copii.

Principalele motive pentru care trebuie să îngrijim de părinţi sunt: datorită atenţiei cu care ne-au crescut, Dumnezeu a poruncit acest lucru şi părinţii sunt cei care ne-au dat viaţă.

Alt exemplu de tânăr ce a ascultat de părinţi şi a fost binecuvântat este Iosif. În Genesa 37.13 scrie:  Israel (Iacov) i-a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, Sunt gata” a răspuns el. El a plecat la fraţii săi chiar dacă avea de mers kilometri întregi

Deci noi ca adolescenţi, putem sluji lui Dumnezeu prin a asculta de părinţi. Această slujire o pot face toţi adolescenţii.

Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători de părinţi ( şi tot poporul zice AMIN)

  1. 2. Să slujim cu motivaţii corecte

Saul era împărat al lui Israel şi în timpul domniei sale a fost în război cu filistenii pe care i-a cam biruit. În Samuel 17 ne este relatat alt război dintre evrei şi filisteni dar de data aceasta au luptat după regula „1 la 1”. Filistenii au zis: de ce să moară mulţi oameni în acest război? Mai bine este să lupte un soldat filistean cu un soldat evreu. Cine câştigă lupta acela va câştiga războiul. Dacă va câştiga filisteanul atunci evreii se vor supune filistenilor şi vor plăti bir. Dacă câştigă evreul atunci filistenii se vor supune şi vor plăti bir.

Pentru acest duel filistenii aveau reprezentatnt pe Goliat, un om antrenat pentru război. El avea aproximativ 3 metri înălţime, zale (împletitură executată din inele mici de fier legate unul de altul; p. ext. armură făcută din această împletitură, cu care se îmbrăcau oștenii în antichitate și în evul mediu, spre a se apăra de loviturile dusmanilor) de 60Kg, vârful suliţei era de 7 Kg şi probabil 200Kg. Goliat în fiecare dimineaţă şi seară spunea: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.” V.10 Cu alte cuvinte Goliat spunea „îmi bat joc de armata vostră. Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.

Saul împreună cu toti evreii când au văzut  şi auzit pe Goliat: „s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică.” V.11.

Saul în cunoştiinţa lui de om politic a căutat soluţii să motiveze poporul cu speranţa că cineva îşi va exprima dorinţa să lupte cu Goliat. Probabil la o adunare generală cu soldaţii Saul a promis: „Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umplea de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiică-sa, şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.” V.25.

Mulţi ar fi dorit să fie ginerele împăratului, să fie bogat şi familia să fie scutită de impozite către stat. Dar când îl vedea pe Goliat îşi ziceau „mai bine sărac decât să-mi rupă Goliat oasele.”

David când a auzit batjocurile filisteanului a zis: „Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui viu?” v.26 b şi în versetul 37 David adaugă: „Domnul, care m-a izbăvit din ghiara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui Filistean.” Din aceste versete observăm că David a fost motivat să lupte împotriva lui Goliat din cauza că filisteanul batjocorea peDumnezeu. În această luptă David a plecat la luptă nu numai ca reprezentant al lui Israel ci şi ca reprezentant al lui Dumnezeu.

David nu a fost motivat să lupte cu Goliat din cauza recompeselor lui Saul ci de a apăra onoarea lui Dumnezeu.

Dragi adolescenţi. Ce va motivat să veniti azi la biserică? Ce vă  motivează să veniţi la adolescenţi? Cu ce scop slujiţi lui Dumnezeu?

Pentru că aşa vă zic părinţi? Pentru că aşa vă zice păstorul? Pentru că aşa vă zice Tavy? Pentru că nu vreti sa va suparati părinţii?

David a mers să lupte cu goliat pentru că făcea acest lucru pentru Dumnezeu.  Pavel ne învaţă: Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni Coloseni 3.23.

Dacă slujim prin predică, cântare, poezie sau altă slujire să o facem cu scopul ca Dumnezeu să fie Glorificat nu ca eu să fiu apreciat

  1. 3. Prin a fi conştienţi de puterea lui Dumnezeu v. 45

David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel pe care ai ocărît-o. V.45

David spune că: Astăzi Domnul te va da în mâinile mele,v.46

David pune victoria pe seama lui Dumnezeu: Căci biruinţa este a Domnului. V.47

David nu s-a înarmat cu sabie scut, sulită pentru că a fost conştient de puterea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de partea ta poate să fie oricât de mare  Goliat tot vei avea biruinţă.

În timpul Iosua când poporul Israel trebuia să cucerească Cannanul. Au fost zece oameni care au spus: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” (Numeri 13. 31). Aceşti oameni nu au luat în calcul puterea lui Dumnezeu. Ei au comparat armata Israelului cu armata Cannanului şi balanţa înclina spre Cannaneni, şi au ajuns la concluzia: Nu avem nici o şansa.

Dar Iosua şi Caleb când au prezentat raportul au spus: „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim, este o ţară foarte bună, minunată.   Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta, şi ne-o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere. (Numeri 14. 7-8). Caleb şi Iosua au calculat în felul următor:Dumnezeu+ Armata Israel= victorie. Ei au fost conştieţi de puterea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de partea lor cu siguranţă vor câştiga.

Tot aşa şi noi când slujim să fim conştienţi de puterea lui Dumnezeu şi vom avea mari biruinţe. Să fim conştienţi că El convinge oamenii de nevoia de mântuire. Să fim conştienţi că Dumnezeu ne va purta de grijă. Să fim conştienţi că atunci când apar probleme, El ne va da biruinţă.

Încheiere

În acestă dimineaţă am învăţat de la David că trebuie să ascultăm de părinţi şi aceasta va fi socotită de Dumnezeu o slujire. Am mai învăţat că noi trebuie să slujim cu motivaţia de a fi glorificat Dumneze. Şi că în slujire trebuie să fim conştienţi de puterea lui Dumnezeu.

Dacă vrei să slujeşti lui Dumnezeu slujeşte ca David

Amin

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s