Predica expozitiva este recunoscuta drept cea mai buna metoda de raspandire a Cuvantului lui Dumnezeu printre oameni. Este o perla de mare valoare si profesorii de homiletica (arta predicarii) sublineaza intotdeauna acest fapt. Totusi, multi dintre acesti profesori stiu ca foarte putine predici de astazi mai pot fi numite predici expozitive.

Predica expozitiva sufera astazi, mai ales, din cauza neglijarii ei. Ea este neglijata, fiindca lucratorii n-au la dispozitie o metodologie adecvata. Cu alte cuvinte, predica expozitiva este dorita, dar nu multi stiu cum s-0 pregateasca.

Aceasta carte, Predica Expozitiva, a fost scrisa tocmai pentru a remedia acest neajuns si pentru a fi folosita in practica.  Acum, studentul isi va putea face propriul sau plan de lucru si va putea sa-si alcatuiasca propria predica. Va putea face lucrul acesta chiar in timpul studierii acestui curs biblic. Cursul acesta pune accentul pe metodologie. Este un ghid ce calauzeste studentul pas cu pas de-a lungul unui proces ce are ca finalitate realizarea predicilor expozitive.

Cursul acesta, de asemenea, il va ajuta pe student chiar si dupa parcurgerea lui. Manualul acesta de studiu individual poate fi o referinta in alcatuirea predicilor. Studentul poate reveni mereu la modelele, structurile si materialele necesare pentru alcatuirea unei predici. Ca manual de referinta, studentul va gasi in el si schite complete de predici. Le poate lua drept model pentru materialele de care are nevoie in alcatuirea unei predici. In plus, aceste schite il vor ajuta in realizarea unei serii de predici.

Dar, asta nu este tot. Folosind acest curs de studiu individual ca manual de referinta, studentul poate revedea pasii necesari explicarii unui pasaj biblic. Acesti pasi il vor putea ajuta si in expunerea sa din cadrul predicii. Mai mult, el poate gasi un mod de realizare a unui calendar de predici. Deci, cu o metodologie adecvata, cu modele de predici, sugestii pentru serii de predici si ajutor in interpretare, cursantul va fi mult mai bine pregatit pentru a sluji in cadrul Imparatiei lui Dumnezeu, prin predicarea Cuvantului divin.

Manualul de studiu prezentat mai sus este realizat in asa fel incat sa poate fi usor de asimilat. El este adaptat nevoilor pastorilor, studentilor la teologie si celor care doresc sa dobandeasca o educatie religioasa dupa ce au absolvit si alte scoli laice.

Pretul acestui curs biblic este de 40 lei + cheltuieli postale (este cel mai bun pret de pe internet).

Este editat de catre International Correspondence Institute – Brussels, Belgium ( acelasi institut prin corespondenta care a editat cursurile biblice “Galateni si Romani”, “Studiul Noului Testament – manualul de studiu” si“Calatorie prin Vechiul Testament – manualul de studiu” —- cursuri folosite in prezent de catre BEE International ).

Cei care sunt interesati sa cumpere un exemplar, pot lasa un mesaj la sfarsitul articolului (comment box).

 

 

Introducerea cursului

Secţiunea 1: SA INTELEGEM PREDICA EXPOZITIVĂ.

1.  Ce este predica expozitivă?

2.  Necesitatea şi rezultatele predicii expozitive  

Secţiunea 2: PRIMII PAŞI ÎN ALCĂTUIREA PREDICILOR EXPOZITIVE

3.  Alegerea subiectului şi a temei

4.  Scrierea unei propoziţii pentru o predică

5.  Alcătuirea unei propoziţii tranziţionale

Secţiunea 3:  ALŢI PAŞI ÎN ALCĂTUIREA PREDICILOR EXPOZITIVE

6.  Alegerea diviziunilor principale şi a diviziunilor secundare

7.  Alcătuirea introducerii şi a încheierii

8.  Dezvoltarea abilităţii de a pregăti predicile expozitive

Secţiunea 4:  MODELE DE PREDICI PENTRU VARIETATE

9.  Predicarea pe baza unei naraţiuni biblice

10. Predicarea despre situaţii din viaţă şi principii biblice

11.  Predicarea pe baza versetelor-cheie şi a pildelor

Secţiunea 5:  EXPUNEREA CORECTĂ ŞI PREDICAREA PLANIFICATĂ

12.  Studierea unui pasaj biblic pentru expunere: folosirea contextului

13.  Predica expozitivă: organizarea unui plan de predicare

Glosar

Bibliografie

 

Lupta cea buna

Posted: 27 octombrie 2010 in Fără categorie

1. AVEM DE LUPTAT ÎMPOTRIVA FORŢELOR ÎNTUNERECULUI – Efes.6:12.Satan nu se bucură când oamenii se întorc la Dumnezeu şi sunt strămutaţi prin har şi credinţă din împărăţia întunerecului în împărăţia Fiului dragostei Lui (Col 1:13).De aceea nu va renunţa şi va continua să dea târcoale şi să lupte împotriva celor credincioşi, pentru a-i descuraja şi a-i face să se îndoiască de promisiunile lui Dumnezeu, acceptând tot felul de compromisuri care duc la faliment în viaţa spirituală.Iată de ce trebuie să fim mereu în gardă şi echipaţi corespunzător, adică „îmbrăcaţi cu toată armătura lui Dumnezeu, pentru a putea respinge uneltirile celui rău (Efes.6:11).Vestea bună este că acest duşman, Satan, a fost biruit de Domnul Isus care prin moartea şi învierea Sa l-a dezbrăcat de putere, prin faptul că „a şters zapisul cu poruncile care era împotriva noastră, pironindu-l pe cruce” (Col.2:14,15) şi „l-a nimicit pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul”(Evr.2:14-15), oferind  tuturor celor ce cred în El şi vin la adăpostul jertfei Lui, garanţia biruinţei în confruntarea cu cel rău (Apoc.12:11)Iată de ce Pavel accentuează acest îndemn şi-l repetă în v.11 şi 13 „ Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului” şi „ luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul”. Biruinţa e garantată de Dumnezeu.

2. AVEM DE LUPTAT CU LUMEA PĂCATULUI – Evr.12:4; 1Io.2:15-17Păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om. De aceea Biblia spune că „toată lumea zace în cel rău(adică în păcat)”, pentru că „nu este nici un om neprihănit. Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.

Când vorbim de lume este important să înţelegem sensul în care Scriptura foloseşte acest termen. Sunt trei sensuri ale cuvântului lume în Scriptură:

 • este sensul de creaţie a lui Dumnezeu-Fp.ap.17.24;Col.2:15.
 • este sensul de oameni-Ioan 3:16, Marcu 16.15.
 • este lumea ca sistem şi ca mod de viaţă păcătos-Io.14:30-31;1Io.2:15-17.

Deci noi avem de luptat cu această lume a păcatului, controlată de Satan, prin care el  caută să ne atragă, să ne înşele şi să ne întineze, pentru a ne conforma chipului lumii. Ca şi credincioşi, este important să ştim care este statutul nostru în lume şi cum trebuie să ne raportăm la lumea în care Dumnezeu ne lasă încă să trăim.Din punct de vedere spiritual noi nu mai suntem din lume, nu mai aparţinem, lumii păcatului, dar din punct de vedere fizic noi suntem încă în lume, printre oameni şi avem o misiune specială în lume.(Io.17:14-16,21). Deci suntem în lume, dar nu mai trebuie să fim ca lumea, întrucât noi am ieşit din lumea păcatului şi acum aparţinem lui Dumnezeu.

Pentru a fi biruitori în lupta cu lumea şi cu ispitele ei, pe lângă responsabilitatea de a fi îmbrăcaţi cu toată armătura lui Dumnezeu, trebuie să mai facem câteva lucruri:

 • Să ne disociem de lumea păcatului, adică să ne separăm de ea-(Ef.5:10-11).
 • Să nu iubim lumea şi să nu acceptăm compromisurile cu ea.-(1Io.2:15-17).

Dragostea de lume şi dragostea de Dumnezeu sunt lucruri incompatibile unul cu celălalt.

 • Să veghem şi să ne rugăm ca să nu cădem în ispită-(Mat.26:41).
 • Să nu renunţăm la lupta cu păcatul, oricare ar fi preţul(Evr.12:1,4).

3. AVEM DE LUPTAT CU FIREA PĂMÂNTEASCĂ DIN NOI – Luc.9:23;Col.3:5-10Nu este o luptă uşoară, pentru că este firea adamică cu care ne-am născut fiecare. Când l-am primit pe Domnul Isus prin credinţă, am fost născuţi din nou şi am primit o natură nouă, dumnezeiască, fiind „altoiţi” în El (Io.1:11-13; 2Cor.5:17).Creştinul este deci, un om cu două naturi, una adamică, firească, pământească, care nu se supune voii lui Dumnezeu şi una dumnezeiască, primită prin naşterea din nou. A te lepăda de tine însuţi şi a-ţi purta crucea în fiecare zi, înseamnă această luptă cu firea veche, care trebuie ţinută răstignită pe cruce, pentru ca firea nouă, divină, să se dezvolte. Biblia defineşte această luptă ca fiind un  proces de dezbrăcare de omul cel vechi şi îmbrăcare cu omul cel nou, făcut după chipul Domnului Isus(Ef.4:17-24;Col.3:5-10).În lupta aceasta nu suntem singuri. Duhul Sfânt care este în noi, ne ajută şi ne întăreşte. Apoi este Cuvântul lui Dumnezeu, prin care este hrănită şi întărită natura nouă şi este Biserica, sau familia spirituală în care ne-am născut pentru cer şi care ne ajută să creştem spre maturitate.

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

Depresia

Posted: 23 octombrie 2010 in schite de predici, schite de predici tematice

Depresia lui Avraam Gen 15

Rezultată în urma mai multor încercări nereuşite.

Răspunsul Domnului:

-să gândească positiv, să privească la stele

– la făcut conştient de puterea Lui

– încurajare

– a arătat cum pe parcursul vieţii i-a purtat de grijă v.7

– implicare v.8

Dumnezeu lucrează după nevoile oamenilor.

Depresia lui Ilie 1Regi 19

După o biruinţă

O aameninţare

Neîncredere în sine

Izolare

Răspunsul Domnului

Tratament pentru trup (mâncare)

A răspuns după nevoia lui v 13

Implicare în lucrare v. 15

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Cum este Dumnezeu?

Posted: 6 octombrie 2010 in schite de predici tematice

Să admiţi că există Dumnezeu este un lucru şi să-L recunoşti pe El în sens general ca pe Dumnezeul care ne vorbeşte prin creaţie şi prin paginile Bibliei, este altceva. Dar avem nevoie să cunoaştem mai mult. Cum este Dumnezeu în realitate?

Biblia ne dă multe răspunsuri clare şi pozitive la această întrebare extraordinar de importantă. Iată câteva dintre ele.

Dumnezeu este personal. Dumnezeu nu este un lucru, o putere sau o influenţă. Felul în care El gândete simte, doreşte şi acţionează arată că este o Fiinţă personală. Dar El nu este  doar cineva acolo sus sau un fel de supraom. „Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic”.[1]

Dumnezeu este o trinitate Exista un singur Dumnezeu adevărat. „Eu Sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu” spune Domnul. Totuşi Dumnezeu S-a revelat pe Sine ca o trinitate – Tatăl, Fiul (Isus Hristos) şi Duhul Sfânt, fiecare Persoană fiind pe deplin, cu adevărat şi în mod egal cu Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre „slava lui Dumnezeu Tatăl”[2] ea ne mai spune despre Cuvântul (Isus Hristos) care era Dumnezeu şi tot ea ne spune că „Domnul este Duhul”[3]. În timp ce este doar un singur Dumnezeu, sunt trei persoane în Dumnezeire.

Dumnezeu este spiritual El nu are dimensiuni fizice. El nu are un trup si nici vreo caracteristică care poate fi definită în termeni de mărime şi formă. „Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”[4]. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este invizibil. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu.”[5] De asemenea înseamnă că El nu se limitează la un loc într-un anumit timp, ci este oriunde în orice moment „Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.”[6] Dar foarte diferit de orice altceva, aceasta înseamnă că Dumnezeu este pe deplin conştient de tot ce se întâmplă  peste tot. Aceasta include nu numai tot ce faci şi spui ci şi orice gând care trece prin mintea ta

Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu nu are un început. În cuvintele Bibliei „din veşnicie în veşnicie Tu eşti Dumnezeu”.[7] N-a fost niciodată vreun timp când Dumnezeu să nu existe şi nu va fi niciodată un timp în care El nu va exista. Dumnezeu se descrie pe Sine Însuşi ca „Cel ce este, Cel care era şi Cel care vine”.[8] Şi El rămâne veşnic Acelaşi. „Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb”[9]. Tot ceea ce a fost Dumnezeu vreodată, este şi va rămâne de-a pururi.

Dumnezeu este independent. Orice altă făptură este dependentă de oameni sau lucruri şi, în final de Dumnezeu – dar Dumnezeu este total independent de creaţia Sa. El poate să existe în Sine Însuşi. „El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile”.[10]

Dumnezeu este sfânt. El este „minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă”.[11] Nu se poate compara nimic cu sfinţenia lui Dumnezeu. „Nimeni nu este sfânt ca Domnul”[12] care este complet fără vină fără greşeală. Biblia spune despre El: „Ochii Tăi Sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!”.[13] Şi acest Dumnezeu sfânt cere sfinţenie de la fiecare dintre noi. Porunca Lui către noi astăzi este: „Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt”[14]

Dumnezeu este drept. Biblia spune că „Domnul este un Dumnezeu drept”[15] Dumnezeu nu este numai Creatorul şi Susţinătorul nostru; El este şi Judecătorul nostru, răsplătind şi pedepsind, în timp şi veşnicie cu o judecată care este perfectă, dincolo de orice apel sau dispută.

Dumnezeu este perfect. Cunoştinţa Lui este perfectă. „Nici-o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.”[16] Dumnezeu cunoaşte totul din trecut, prezent şi viitor, inclusiv toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre. Înţelepciunea Lui este perfectă şi cu totul dincolo de puterea noastră de înţelegere.” O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui!”[17]

Dumnezeu este suveran. El este unicul şi supremul conducător al universului şi nimic nu este în afara controlului Său. „ Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.”[18] Pentru Dumnezeu nu există accident sau surpriză. El scrie toată istoria lumii şi ” face toate după sfatul voiei Sale.” Dumnezeu nu are nevoie de sfat sau consfimţământ în tot ce El alege să facă. Nici nu poate să-L oprească nimeni să facă ceea ce Lui îi place: „ nimeni nu poate să stea împotriva mîniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci”?

Dumnezeu este omnipotent. El este atotputernic. El Însuşi spune: „Eu sînt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?” Aceasta nu înseamnă ca Dumnezeu poate să facă price( El nu poate să mintă, să se schimbe, să facă greşeli, să păcătuiască sau să se nege pe Sine Însuşi) dar El poate să facă orice doreşte, în conformitate cu caracterul Lui.

Aceste sunt doar cateva schiţe sumare ale unor lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit în Biblie privind natura şi caracterul Său. În Biblie sunt şi alte adevăruri despre Dumnezeu deşi sunt multe lucruri despre El pe care nu este posibil să le înţelegem. „El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni făr număr”. În acest sens „ pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge” şi nici o măsură de inteligenţă nu-L poate schimba. Aceasta n-ar trebui să ne surprindă. Daca am puea să-L înţelegem pe Dumnezeu El n-ar fi vrednic de închinăciunea noastră.

 

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 


[1] Ieremia 10.10

 

[2] Filipeni 2.11

[3] 2Corinteni 3.18

[4] Ioan 4.24

[5] Ioan 1.18

[6] Ieremia 23.24

[7] Psalmul 90.2

[8] Apocalipsa 1.8

[9] Maleahi 3.6

[10] Faptele Apostolilor 17.25

[11] Exod 15.11

[12] 1Samuel 2.2

[13] Habacuc 1.13

[14] 1Petru 1.16

[15] Isaia 30.18

[16] Evrei 4.13

[17] Romani 11.33

[18] Psalmul 135.6

Ceea ce-i descalifica pe multi adolescenti pentru a-si împlini responsabilitatile vietii si pentru a fi pregatiti pentru întemeierea unei familii, este compromisul în fata ofertelor lumii. Sunt foarte multi cei ce traiesc ca lumea , dar astepta sa aiba o cariera si-o familie stralucita. Nu se poate asa ceva,pentru ca dupa felulcum am trait vom culege si rezultatele. Sunt câteva proverbe care subliniaza foarte bine acest fapt :”cum îti asterni, asa vei dormi”! sau „ceea ce-ai semanat , aceia vei culege”!

Compromisurile din adolescenta,sunt o temelie subreda pentru viata de familie si-i împiedica pe cei ce le-au savârsit, pentru a dobândi slujirile ce le-au fost rânduite si pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Cel ce acepta în viata lui compromisul, se aseamana cu omul care a început sa coboare pe un topogan. Acesta nu se mai poate opri decât atunci câd intervine cineva dinafara ca sa-l prinda , sau când a ajuns jos. Un exemplu în acst caz este Esau. Acesta si-a vândut dreptul de întâi nascut în tinerete, dar mai pe urma a asteptat sa capete si binecuvântarea lui Dumnezeu.( Gen.25:27-34 ; 27:34-40) Esecul din tinerete , l-a descalificat însa pentru a primi acesta binecuvântare ,afectându-i profund chiar si viata de familie (Gen.26:34-35)

Spre deosebire de Esau care n-a rezistat ispitelor venite dinafara, gasim exemplul prinsilor de razboi ai lui Iuda , care în fata tuturor ofertelor Babilonului, n-au facut nici un compromis. Pentru acestia, Babilonul n-a însemnat însa numai schimbarea contextului social si cultural. Ci ofertele Babilonului implicau si o schimbare a identitatii.

Ajunsi în Babilon acestia au primit alte nume. Daniel care înseamna „Domnul este judecatorul meu” , a fost numit „Belsatar” (secretul lui Bel, sau Bel este protectorul regelui). Hanania tradus prin „Domnul este plin de gratie” a fost numit „Sadrac” ( împaratia regelui Soare). Misael „cel ce vine de la Domnul”, a fost numit „Mesac” ( cel ce apartine regelui Soare). Iar lui Azaria „Domnul este ajutorul meu” i-au pus numele „Abed-Nego” (slujitorul lui Nebo – o stea a rasaritului).

În acelasi timp însa , Babilonul le-a pretins adolescentilor veniti din familiile cu vaza din Ierusalim si o schimbare a comportamentului. Acestia trebuiau sa se îmbrace, sa manânce, sa bea,sa vorbeasca, sa gândeasca si sa se comporte asemenea babilonienilor. (Dan.1:3-5) Ceea ce cereau babilonienii era un conformism fara ecceptii, pentru o vreme de trei ani, rasplatit cu onoarea de-a fi în slujba împaratului. (Dan.1:5)

Cea mai mare provocare venita pentru tinerii iudei, a fost însa cea prin care li se cerea si o schimbare a religiei. Asemenea tuturor celorlalti babilonieni , acestora li s-a cerut sub amenintarea pedepsei, încinarea în fata unui chip înaltat de împaratul Nebucadnetar (Dan.3:1-30)

Desi Babilonul le-a oferit un nume nou, un statut nou si o religie noua , Daniel, Hanania, Misael si Azaria nu s-au lasat prinsi de ofertele încântatoare ale lumii în care au ajuns si au biruit ispita ofertelor primite, fiind un exemplu pentru toti cei ce se confrunta cu aceleasi provocari.

II Continutul lectiei : Cum biruim ofertele lumii

Pentru foarte multi adolescenti astazi, exista o mare ispita a conformismului fata de lume. Întâlnim tot mai fregvent situatii în care tinerii se îmbraca ca lumea, gândesc ca lumea, manânca si beau ca cei din lume ,împrumutând aceleasi principii de viata ca pagânii. Zidind pe acesta temelie, familia, cariera si slujirea, nu poate avea nici un viitor. Tinerii evrei din Babilon, desi erau într-o tara straina, în mare inferioritate fata de populatia bastinasa, având doar statutul de prinsi de razboi , au refuzat ofertele primite si au ramas credinciosi lui Dumnezeu . Exemplul lor ne rarata ca :

a. Pot birui ofertele lumii cei ce au convingeri ferme.

Desi erau doar adolescenti, observam ca prinsii de razboi ai lui Iuda ajunsi în Babilon, stiau sa faca o deosebire între lucrurile rânduite de Dumnezeu si cele oferite de lume.Ei au ales ceea ce a rânduit Dumnezeu, nu numai pentru ca se supuneau fata de Lege, sau doar ca sa faca pe placul parintilor. Acum erau într-un nou context în care nu mai era prezent nici preotul si nici parintele care sa-i supravegheze. Cu toate acestea însa , ei ramân fideli poruncilor lui Dumnezeu , pentru ca le împlineau nu din obligatie , ci din convingere. Aceasta convingere le-a fot data de cunoasterea Cuvântului lui Dumnezeu (Lev. 11 si 12) de modelul primit din partea parintilor (Prov.22:6) si de experientele anterioare ( Deut.6:1-9 ; Dan.1:3). Pentru a avea si astazi tineri cu aceiasi abilitate si putere de dicernamânt , trebuie sa-i ajutam sa-si zideaca convingeri personale, care sa le fie principii de viata în orice împrejurare.

b. Pot birui ofertele lumii cei ce au atitudini hotarâte.

În momentul în care tinerii veniti din Iuda în Babilon au primit ofertele împaratului, n-au stat pe gânduri si nici n-au întreprins nici o negociere. „ Daniel s-a hotarât sa nu se spurce cu bucatele alese ale împaratului si cu vinul pe care-l bea împaratul, si a rugat pe capetenia famenilor dregatori sa nu-l sileasca sa se spurce”. (Dan.1:8)

Desi dregatorul a încercat sa-i explice riscurile determinate de acesta decizie (Dan.1:10) , Daniel si ceilalti tovarasi ai lui , au fost gata sa spuna „NU” ofertelor lumii , cu pretul oricarei jertfe. Aceasta atitudine exprimata cu maturitate si hotarâre, dovedeste o ascultare deosebita fata de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au respins ofrtele lumii si au ramas credinciosi lui Dumnezeu, pentru ca mai presus de porunca împaratului Babilonului, cunosteau porunca Împaratului Împaratilor. Compromisul începe atunci când nu se mai recunoaste autoritatea si încep negocierile. Dar Daniel si tovarasii lui au fost gata sa spuna „NU” nu numai când au fost chemati la masa pe care erau bucate si bauturi nepotrivite cu voia lui Dumnezeu , dar si atunci când li s-a pretins o închinare nepotrivita, iar pretul nesupunerii era mult mai mare (Dan.3:14-18).

În lumea în care traim compromisul este la moda, pentru ca nu se mai recunoaste autoritatea lui Dumnezeu, norma de viata este relativismul si interesul personal , iar în fata ofertelor, intervin negocierile. Potrivit chemarii pe care ne-o adreseaza apostolul Ioan , trebuie sa fim gata sa spunem „NU” la ofertele lumii ,împotrivindu-ne cu hotarâre la tot ceea ce nu vine din partea lui Dumnezeu. ( I Ioan 2:15-17)

b. Pot birui ofertele lumii cei ce au încredere deplina (în Dumnezeu)

Ceea ce a determinat pe tinerii evrei din Babilon sa spuna „NU” ofertelor primite , a fost încrederea lor deplina în Dumnezeu. Ei nu numai ca au contat pe cuvântul lui Dumnezeu, dar au si pus la încercare pe Dumnezeu. Pentru ca tinetii veniti din Iudeia, sa fie apti pentru slujba împaratului Babilonului, acestia trebuiau pregatiti vreme de 3 ani de zile (Dan.1:5) Fiindca se încredea în Dumnezeu , Daniel i-a spus însa famenului dregator, ca pentru a vedea diferenta, este nevoie de o încercare de numai zece zile . (Dan.1:12) .

Lui Daniel i-a trebuit cu adevarat o mare credinta sa afirme ca în numai zece zile Dumnezeu va face o diferenta. Si nu s-a înselat ! ”Dupa cele zece zile, ei erau mai bine la fata si mai grasi decât toti tinerii care mîncau din bucatele împaratului” (Dan.1:15)

Credinta lor a fost însa si mai mare, pentru ca în fata cuptorului aprins, cei trei tineri au afirmat ca: „Dumnezeul nostru, caruia îi slujim , poate sa ne scoata din cuptorul aprins, si ne va scoate din mâna ta împarate „(Dan.3:17). Încrezându-se în Dumneze , acest tineri n-au ramas de rusine , pentru ca pe lânga frumusetea înfatisarii fizice, Dumnezeu le-a dat si o frumusete a caraterului, multa întelepciune ,si i-a izbavit din încercarea cea mai grea, coborând prin Fiul Sau în mijlocul cuptorului încalzit de sapte ori mai mult. (Dan.1:17 ; Dan.3:24-25).

Urmarind exemplul lor putem spune ca în fata ofertelor lumii cu care suntem astazi provocati , vom avea biruinta , numai daca vom dovedi aceiasi credinta.

III. Întrebari pentru discutie

– De ce ofertele primite de evreii ajunsi în Babilon, au fost pentru acestia o ispita foarte puternica ?
– Care dintre ofertele cu care au fost întâmpinati tinerii evrei în Babilon, sunt mai fregvente astazi ?
– De ce astazi ofertele lumii sunt mai acceptate ca în vremea de atunci ?
– Care sunt domeniile în care adolescentii accepta cel mai usor compromisul ?
– Ce ar trebui sa faca parintii pentru a zidi în copiii lor convingeri personale ?
– Ce factori conduc la o împotrivire categorica fata de ofertele lumii ?

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Cearta este un schimb de cuvinte aspre între două sau mai multe persoane

Cauzele certurilor:

1.Ura

“Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.” Proverbs 10:12

2. Mandria

“Prin mândrie se ațâță numai certuri dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.” Proverbe 13:10

3. Mania

“căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge, şi stoarcerea mâniei dă certuri.” Proverbs 30:33

4. Intrebarile nebune

2 Timothy 2:23  Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Egoismul este o atitudine  exagerată de preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora.

Cum ne putem da seama ca o persoana este egoista?

Persoana lacoma este intotdeauna egoista

Persoana egoista este laudaroasa

Persoana egoista este invidioasa

Persoana egoista este zgarcita

Egoistii au o calitate, nicioadata nu vorbesc despre altii, nu barfesc

Ce face egoismul?

Egoismul te distruge. Şi ce foloseşte unui om să cîştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Mc 8.36

Datorita egoismului Dumnezeu nu ne raspunde la rugaciune

„Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentrucă cereţi rău, cu gînd să risipiţi în plăcerile voastre.” Iacov 4.3

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Introducere:

Părinţii acasă ne învaţă cum să ne comportăm cu ceilalţi oameni, cum să ne comportăm la şcoală cum să ne comportăm la biserică etc. La grădiniţă şi la şcoală învăţăm să scriem, şi să adunăm etc. La biserică învăţăm cum să ne rugăm, c Tot aşa şi Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă cum să slujim. De aceea vă invit să privim în acest pasaj pentru a învăţa Cum trebuie să slujească un tânăr

 1. 1. Prin a asculta de părinţi v.17-20

David era acasă cu părinţii şi principala lui muncă era să păstorească oile familiei. Într-o zi tatăl său Isai la trimis  la fraţii lui care erau la război cu scopul să ducă mâncare şi să aducă  veşti despre ei. David nu a comentat nimic şi a plecat.  Nu a zis: „Tată e prea mult de mers, sau de ce nu trimiţi pe fraţii mai mari.” Ci David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile în seama unui paznic, şi-a luat lucrurile, şi a plecat, cum îi poruncise Isai v.20. David a slujit lui Dumnezeu prin faptul că el a ascultat de părinţi.

Biblia vorbeşte destul de mult despre ascultarea de părinţi. Din cele 10 porunci o poruncă este specială pentru copii care spune: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exod 20.12). La adolescenţi am învăţat că a cinsti pe părinţi înseamnă să:

a. Să asculti de părinţi. „Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!  Căci ele Sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ din aur la gâtul tău” Proverbe 1.8-9

Prin faptul că ai părinţi implicit tu ai datoria să asculţi de ei.  Subordonarea faţă de părinte  este interpretată ca subordonare faţă de Dumnezeu.  Însă există câteva cazuri  dificile privind relaţia dintre copii şi părinţi.

Neascultarea de părinţi este condamnată grav în Deutronom 21. 18-21 „Dacă un om are un fiu neascultător şi îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl şi mama să-l ia, şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte.  Să spună bătrânilor cetăţii lui: „Iată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru, şi este lacom şi beţiv.” Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre, şi să moară. Astfel să curăţi răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul s-audă şi să se teamă” şi în Romani 1. 30-32 „bîrfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.  Şi, cu toate că ştiu Hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, Sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”

b. Să îngrijească de părinţi. Viaţa este ca o roată, într-o perioadă a vieţii eşti sus iar în alta  jos. Tot aşa se întâmplă şi în relaţia părinte fiu. Când copiii sunt mici îngrijesc părinţii de ei, iar cu trecerea timpului puterea părinţilor scade  şi au nevoie ca să fie îngrijiţi de copii.

Principalele motive pentru care trebuie să îngrijim de părinţi sunt: datorită atenţiei cu care ne-au crescut, Dumnezeu a poruncit acest lucru şi părinţii sunt cei care ne-au dat viaţă.

Alt exemplu de tânăr ce a ascultat de părinţi şi a fost binecuvântat este Iosif. În Genesa 37.13 scrie:  Israel (Iacov) i-a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, Sunt gata” a răspuns el. El a plecat la fraţii săi chiar dacă avea de mers kilometri întregi

Deci noi ca adolescenţi, putem sluji lui Dumnezeu prin a asculta de părinţi. Această slujire o pot face toţi adolescenţii.

Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători de părinţi ( şi tot poporul zice AMIN)

 1. 2. Să slujim cu motivaţii corecte

Saul era împărat al lui Israel şi în timpul domniei sale a fost în război cu filistenii pe care i-a cam biruit. În Samuel 17 ne este relatat alt război dintre evrei şi filisteni dar de data aceasta au luptat după regula „1 la 1”. Filistenii au zis: de ce să moară mulţi oameni în acest război? Mai bine este să lupte un soldat filistean cu un soldat evreu. Cine câştigă lupta acela va câştiga războiul. Dacă va câştiga filisteanul atunci evreii se vor supune filistenilor şi vor plăti bir. Dacă câştigă evreul atunci filistenii se vor supune şi vor plăti bir.

Pentru acest duel filistenii aveau reprezentatnt pe Goliat, un om antrenat pentru război. El avea aproximativ 3 metri înălţime, zale (împletitură executată din inele mici de fier legate unul de altul; p. ext. armură făcută din această împletitură, cu care se îmbrăcau oștenii în antichitate și în evul mediu, spre a se apăra de loviturile dusmanilor) de 60Kg, vârful suliţei era de 7 Kg şi probabil 200Kg. Goliat în fiecare dimineaţă şi seară spunea: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.” V.10 Cu alte cuvinte Goliat spunea „îmi bat joc de armata vostră. Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.

Saul împreună cu toti evreii când au văzut  şi auzit pe Goliat: „s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică.” V.11.

Saul în cunoştiinţa lui de om politic a căutat soluţii să motiveze poporul cu speranţa că cineva îşi va exprima dorinţa să lupte cu Goliat. Probabil la o adunare generală cu soldaţii Saul a promis: „Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umplea de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiică-sa, şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.” V.25.

Mulţi ar fi dorit să fie ginerele împăratului, să fie bogat şi familia să fie scutită de impozite către stat. Dar când îl vedea pe Goliat îşi ziceau „mai bine sărac decât să-mi rupă Goliat oasele.”

David când a auzit batjocurile filisteanului a zis: „Cine este Filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui viu?” v.26 b şi în versetul 37 David adaugă: „Domnul, care m-a izbăvit din ghiara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui Filistean.” Din aceste versete observăm că David a fost motivat să lupte împotriva lui Goliat din cauza că filisteanul batjocorea peDumnezeu. În această luptă David a plecat la luptă nu numai ca reprezentant al lui Israel ci şi ca reprezentant al lui Dumnezeu.

David nu a fost motivat să lupte cu Goliat din cauza recompeselor lui Saul ci de a apăra onoarea lui Dumnezeu.

Dragi adolescenţi. Ce va motivat să veniti azi la biserică? Ce vă  motivează să veniţi la adolescenţi? Cu ce scop slujiţi lui Dumnezeu?

Pentru că aşa vă zic părinţi? Pentru că aşa vă zice păstorul? Pentru că aşa vă zice Tavy? Pentru că nu vreti sa va suparati părinţii?

David a mers să lupte cu goliat pentru că făcea acest lucru pentru Dumnezeu.  Pavel ne învaţă: Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni Coloseni 3.23.

Dacă slujim prin predică, cântare, poezie sau altă slujire să o facem cu scopul ca Dumnezeu să fie Glorificat nu ca eu să fiu apreciat

 1. 3. Prin a fi conştienţi de puterea lui Dumnezeu v. 45

David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel pe care ai ocărît-o. V.45

David spune că: Astăzi Domnul te va da în mâinile mele,v.46

David pune victoria pe seama lui Dumnezeu: Căci biruinţa este a Domnului. V.47

David nu s-a înarmat cu sabie scut, sulită pentru că a fost conştient de puterea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de partea ta poate să fie oricât de mare  Goliat tot vei avea biruinţă.

În timpul Iosua când poporul Israel trebuia să cucerească Cannanul. Au fost zece oameni care au spus: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” (Numeri 13. 31). Aceşti oameni nu au luat în calcul puterea lui Dumnezeu. Ei au comparat armata Israelului cu armata Cannanului şi balanţa înclina spre Cannaneni, şi au ajuns la concluzia: Nu avem nici o şansa.

Dar Iosua şi Caleb când au prezentat raportul au spus: „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim, este o ţară foarte bună, minunată.   Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta, şi ne-o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere. (Numeri 14. 7-8). Caleb şi Iosua au calculat în felul următor:Dumnezeu+ Armata Israel= victorie. Ei au fost conştieţi de puterea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este de partea lor cu siguranţă vor câştiga.

Tot aşa şi noi când slujim să fim conştienţi de puterea lui Dumnezeu şi vom avea mari biruinţe. Să fim conştienţi că El convinge oamenii de nevoia de mântuire. Să fim conştienţi că Dumnezeu ne va purta de grijă. Să fim conştienţi că atunci când apar probleme, El ne va da biruinţă.

Încheiere

În acestă dimineaţă am învăţat de la David că trebuie să ascultăm de părinţi şi aceasta va fi socotită de Dumnezeu o slujire. Am mai învăţat că noi trebuie să slujim cu motivaţia de a fi glorificat Dumneze. Şi că în slujire trebuie să fim conştienţi de puterea lui Dumnezeu.

Dacă vrei să slujeşti lui Dumnezeu slujeşte ca David

Amin

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

Lăcomia este o dorinţă necumpătată de a strânge bogăţie

1.Lăcomia este o închinare la idoli. „De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.”Coloseni 3.5

2.Cei lacomi rătăcesc de la credinţă „ Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.”1Timotei 6.9-10

3.Cei lacomi nu vor fi în cer „nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” 1Corinteni 6.10

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/

 

În DEX bârfa este definită ca vorbire răufăcătoare la adresa unei persoane. Bârfa este vorbirea de rău despre o persoană care nu este de faţă. Despre persoana bârfită se pot spune lucruri adevărate sau neadevărate dar se spun cu scopul de a produce o imagine negativă asupra persoanei bârfită.

Ce spune Scriptura despre bârfă?

 1. Dumnezeu interzice să se bârfească în popor 

Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Lev 19.16

 1. Cel care bârfeşte pe fratele său este mustrat de Dumnezeu.

“Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra, şi îţi voi pune totul sub ochi!” Psalmii 50.20. În nota de subsol de la Noua Traducere Românească a Bibliei (NTR) cleveteşti= bârfeşti

 1. Cel care bârfeşte divulgă secrete

“Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat”. Proverbe 11.13

 1. Bârfa este dulce

“Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor” Proverbe 18.8 Înţeleptul Solomon compară bârfa cu prăjitura, ceea ce este caracteristic prăjiturilor e dulceaţa. Ca să observi dulceaţa bârfei apucă-te să bârfeşti păstorul, liderul de tineret, liderul de închinare şi o să să vezi cât ai de spus despre ei. Dar încearcă să te rogi pentru ei şi o să observi  diferenţa.

Efectele bârfei în relaţii

1 Bârfitorul dezbină prieteni

“Omul stricat stârneşte certuri un bârfitor  dezbină pe cei mai buni prieteni” Prov 16.28 NTR

2.Bârfitorul menţine cearta

“Când nu mai sunt lemne, focul se stinge şi când nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleşte” Prov 26.20

3 Bârfitorul produce durere

“Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.” Prov 25. 18 Bârfa este o formă de minciună pentru că atunci când bârfeşti o persoană de cele mai multe ori se spun lucruri neadevărate sau se exagereq       ază cu privire la o faptă de a sa. Atunci când auzi că cutare  a vorbit despre tine că ai înfăptuit diferite păcate fără să aibă dovadă cu siguranţă îţi  produce durere.

Vrei sa inveti sa predici?

https://schitedepredici.wordpress.com/2010/11/21/predica-expozitiva-40-ron/